Nutriční screening po operačních výkonech v ORL pro neonkologická onemocnění

Autoři

  • Pavlína Brothánková FZS a ORL klinika, Univerzita Pardubice https://orcid.org/0000-0003-0654-2217
  • Sabina Bodečková Plicní oddělení, Kyjevská 44, Nemocnice Pardubického kraje a.s., Pardubická nemocnice, ČR

DOI:

https://doi.org/10.46585/hc.2023.1.1714

Klíčová slova:

výživa, screening, ORL operační výkon, bolest, poruchy polykání

Abstrakt

Cílem průzkumného šetření bylo posouzení změn ve stravování u neonkologických pacientů, po chirurgickém zákroku v ORL oblasti, který standardně vyžaduje krátkodobou hospitalizaci. V souboru byla nejčetněji zastoupena tyreoidektomie (32 %) a tonzilektomie (24 %). Publikované studie se zabývají převážně pacienty s karcinomem v oblasti hlavy a krku. Rozhodly jsme se proto, zaměřit na nutriční screening u pacientů s neonkologickou diagnózou, kde jsou rizikovým faktorem pro vznik malnutrice pooperační bolesti a poruchy polykání. Hodnocení nutričního screeningu bylo provedeno dotazníkem Short Nutritional Assessment Questionnaire, doplněné o vybrané otázky, z plné verze Mini Nutritional Assessment. Šetření se zúčastnilo 50 respondentů. Předoperačně, při příjmu na oddělení, byla zachycena mírná podvýživa (zisk 2 bodů v testu Short Nutritional Assessment Questionnaire) u 6 % respondentů, pooperačně u 10 %. Těžká malnutrice, tedy zisk 3 bodů, nebyl zaznamenán u žádného respondenta při příjmu, ani pooperačně. Nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi hodnotami hmotnosti u pacientů předoperačně a v pooperačním období. Subjektivně považuje 60 % pacientů své stravování v pooperačním období při hospitalizaci za plně dostačující.   Bolesti při polykání v pooperačním období mají signifikantní vliv na průměrnou velikost snědených porcí. Subjektivně pacienti pociťovali omezení v příjmu stravy z důvodu bolesti v 20%. Nejčetněji se změny ve výživě v pooperačním období vyskytovaly u pacientů po  uvulopalatofaryngoplastice a tonzilektomii. V pooperačním období se u těchto respondentů četně objevoval úbytek hmotnosti a bolesti, které omezovaly příjem stravy.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Ahmed, Y. A. & Nahla E. A. (2019) Short Nutritional Assessment Questionnaire as a Malnutrition Screening Tool forHospitalizedPatients. PakistanJournalof Nutrition, 18(7), 650-656, DOI: 10.3923/pjn.2019.650.656

Aljalil, A., Tayane, M., Elekhiri, M., Darouassi, Y & Ammar, H. (2020) The post-tonsillectomy diet, what use? JournalofApplied Science And Research 8(1), 25-29. https://www.researchgate.net/publication/342490775_The_post-tonsillectomy_diet_what_use

Bleda, M.J., Bolibar, I., Parés, R., & Salvà A. (2002) Reliability of the mini nutritional assessment (MNA) in institutionalized elderly people. The Journal of Nutrition, Health & Aging. 6(2):134-137. PMID: 12166368.

Boléo-Tomé, C., Monteiro-Grillo, I., Camilo, M., & Ravasco, P. (2012). Validation of the Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) in cancer. British Journal of Nutrition, 108(2), 343-348. doi:10.1017/S000711451100571X

Crowder, S.L., Douglas, K.G., Pepino, M.Y., Sarma, K.P.,& Arthur, A.E. (2018) Nutrition impact symptoms and associated outcomes in post-chemoradiotherapy head and neck cancer survivors: A systematic review. J. Cancer Surviv, 12, 479–494. https://doi.org/10.1007/s11764-018-0687-7

Ganzer, H., Rothpletz-Puglia, P., Byham-Gray, L., Murphy, B.A.,& Touger-Decker, R. (2015) The eating experience in long-term survivors of head and neck cancer: A mixed-methods study. Support. Care Cancer, 23, 3257–3268. https://doi.org/10.1007/s00520-015-2730-9.

Komínek, P., Chrobok, V., & Astl, J. Záněty hltanu (2005). Havlíčkův Brod: Tobiáš. Medicína hlavy a krku. ISBN 80-7311-064-4.

Kozáková, R., Jarošová, D., Zeleníková, R., & Bocková, S. (2011) Nástroje k hodnocení nutričního stavu hospitalizovaných pacientů. Hygiena. Praha: Tigis, 56(1), 18-21. ISSN 1802-6281.

Laurence, Z. R., Judith, O. H., Antoni, S., Yves, G.,& Bruno, V. (2001) Screening for Undernutrition in Geriatric Practice: Developing the Short-Form Mini-Nutritional Assessment (MNA-SF), The Journals of Gerontology: Series A, Volume 56, Issue 6, 1 June, Pages M366–M372, https://doi.org/10.1093/gerona/56.6.M366

Masanari G. K., Mitchell, J., Isaac, Boyd Gillespie, M.,& Ashli K.O. (2018) The Incidence and Characterizationof Globus Sensation, Dysphagia, and Odynophagia Following Surgery for Obstructive Sleep Apnea. Journal of Clinical Sleep Medicine, 14(1), 127-132. https://doi.org/10.5664/jcsm.6898

Pellant, A., Mejzlík, J., Škvrňáková, J., Hlaváčková, E., Blanař, V (2014). Učební texty z otologie pro studenty nelékařských zdravotnických oborů. Pardubice. 74 s. Faktulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice.

Rabito, E.I., Marcadenti, A., Silva Fink, J., Figueira, L. & Silva, F.M. (2017), Nutritional Risk Screening 2002, Short Nutritional Assessment Questionnaire, Malnutrition Screening Tool, and Malnutrition Universal Screening Tool Are Good Predictors of Nutrition Risk in an Emergency Service. Nutrition in Clinical Practice, 32: 526-532. https://doi.org/10.1177/0884533617692527

Raslan, M., Gonzalez, M.C., Torrinhas, Raquel Suzana M.M., Rosa Ravacci, G.R., Pereira, Julio C.R., & Waitzberg, Dan L. (2011) Complementarity of Subjective Global Assessment (SGA) and Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002) for predicting poor clinical outcomes in hospitalized patients, Clinical Nutrition, 30:49-53. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2010.07.002.

Rohlfing, M.L., Wistermayer, P.R., Bungo, T.M., Whitman, M., & Kirse, D. (2016). Investigation of Postoperative Oral Fluid Intake as a Predictor of Postoperative Emergency Department Visits After Pediatric Tonsillectomy. AMA Otolaryngol Head Neck Surg. 142(4):357-363. doi:10.1001/jamaoto.2015.3711

Soldatova, L, Doty, R.L. (2018) Post-tonsillectomy taste dysfunction: Myth or reality? World J Otorhinolaryngol Head Neck Surg. 4(1):77-83. doi:10.1016/j.wjorl.2018.02.008

Stahování

Publikováno

09.06.2023

Jak citovat

Brothánková, P., & Bodečková, S. (2023). Nutriční screening po operačních výkonech v ORL pro neonkologická onemocnění. Health & Caring, 2(1). https://doi.org/10.46585/hc.2023.1.1714

Číslo

Sekce

Primární výzkum (kvantitativní, kvalitativní, smíšené metody) 
Zaslán 2021-10-28
Přijat 2023-05-18
Publikován 2023-06-09