Autorská práva

Health & Caring  je open access časopis, jehož obsah je v souladu s Budapešťskou iniciativou volně dostupný bez omezení komukoliv.

Autorské právo k článku si zachovávají autoři, avšak autoři udělují vydavateli právo zveřejnit svůj rukopis. Obsah časopisu je dostupný pod licencí Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International (CC BY-NC-4.0), která umožňuje distribuci, reprodukci a změny, pokud je původní dílo řádně ocitováno. Není povolena distribuce, reprodukce nebo změna, která není v souladu s podmínkami této licence.