EFEKT PSYCHOEDUKAČNÝCH INTERVENCIÍ POSKYTOVANÝCH SESTRAMI PACIENTOM SO SCHIZOFRÉNIOU: SCOPING REVIEW

Autoři

  • Liliana Valachovičová Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva https://orcid.org/0009-0008-1120-7214
  • Martina Tomagová Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva https://orcid.org/0000-0003-2664-8668

DOI:

https://doi.org/10.46585/hc.2024.1.2532

Klíčová slova:

efekt, pacient, psychoedukácia, scoping literárny prehľad, sestra, schizofrénia

Abstrakt

Východisko: Psychoedukácia má pre pacientov so schizofréniou mnohostranný význam. Je nevy-hnutnou súčasťou komplexnej starostlivosti o nich. Realizovaná je interdisciplinárnym tímom vrátene sestier.

Cieľ: Identifikovať efekt psychoedukácie realizovanej sestrami u pacientov so schizofréniou.

Metódy: Vyhľadávanie výskumných štúdií sa uskutočnilo v štyroch vedeckých multiodborových databázach, a to v PubMed, Web of Science, ScienceDirect a v Scopus. Z celkového počtu 398 štúdií bolo 11 štúdií zaradených do obsahovej analýzy. Proces triedenia štúdií bol realizovaný prostredníctvom PRISMA diagramu.

Výsledky: V analyzovaných štúdiách bol identifikovaný efekt psychoedukácie, na ktorej realizácii participovali sestry, v nasledovnách oblastiach: zmiernenie symptómov schizofrénie, podpora kompliancie a adherencie pacientov, redukcia dĺžky hospitalizácie a rehospita-lizácie pacientov, zvýšenie vedomostí a vhľadu pacientov na ochorenie, zlepšenie ich sociálneho fungovania a podpora zdravého životného štýlu.

Závery: Výsledky poskytujú dôkazy pre realizáciu opakovanej psychoedukácie pacientov so schizofréniou v rámci ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej v rôznych prostrediach klinickej praxe. Vzhľadom na limitácie metodiky štúdie i metodologické limitácie vyhľadaných štúdií tieto výsledky nie je možné zovšeobecňovať.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Alhadidi, M. M., Lim Abdullah, K., Yoong, T. L., Al Hadid, L., & Danaee, M. (2020). A systematic review of randomized controlled trials of psychoeducation interventions for patients diagnosed with schizophrenia. International Journal of Social Psychiatry, 66(6), 542-552. https://doi.org/10.1177/0020764020919475

Ameel, M., Kontio R., & Välimäki, M. (2019). Interventions delivered by nurses in adult outpatient psychiatric care: An integrative review. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 26(9-10), 287-376. https://doi.org/10.1111/jpm.12543

Aşık, E., & Ünsal, G. (2020). An evaluation of a psychoeducation programme for emotion identification and expression in individuals diagnosed with schizophrenia. International journal of mental health nursing, 29(4), 693-702. https://doi.org/10.1111/inm.12703

Bäuml, J., Pitschel-Walz, G., Volz, A., Lüscher, S., Rentrop, M., Kissling, W., & Jahn, T. (2016). Psychoeducation Improves Compliance and Outcome in Schizophrenia Without an Increase of Adverse Side Effects: A 7-Year Follow-up of the Munich PIP-Study. Schizophrenia bulletin, 42 Suppl 1(Suppl 1), S62–S70. https://doi.org/10.1093/schbul/sbw008

Bighelli, I., Rodolico, A., García-Mieres, H., Pitschel-Walz. G., Hansen, W. P., Schneider-Thoma, J., Siafis, S., Wu, H., Wang, D., Salanti, G., Furukawa, T. A., Barbui, C., & Leucht. S. (2021). Psychosocial and psychological interventions for relapse prevention in schizophrenia: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry, 8(11), 969-980. https://doi.org/10.1016/ S2215-0366(21)00243-1

Bostrom, A. C. (2022). Schizophrenia and Related Disorders. In Boyd, M.N., Luebbert, R. (Eds). Essentials of Psychiatric Nursing (pp. 413–414). Wolters Kluwer.

Cahaya, N., Kristina, S. A., Widayanti, A. W., & Green, J. (2022). Interventions to Improve Medication Adherence in People with Schizophrenia: A Systematic Review. Patient preference and adherence, 16, 2431–2449. https://doi.org/10.2147/PPA.S378951

Çetin, N., R., & Aylaz, R. (2018). The effect of mindfulness-based psychoeducation on insight and medication adherence of schizophrenia patients. Archives of Psychiatry Nursing, 32(5), 737-744. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2018.04.011

Desalegn, D., Girma, S., & Abdeta, T. (2020). Quality of life and its association with psychiatric symptoms and socio - demographic characteristics among people with schizophrenia: A hospital-based cross-sectional study. Plos One, 15(2), e0229514. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229514

Díaz-Fernández, S., Frías-Ortiz, D. F., Fernández-Miranda, J. J. (2020). Sui-cide attempts in people with schizophrenia before and afterparticipating in an intensive case managed community pro-gram: a 20-year follow-up. Psychiatry Research, 287, 112479. http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2019.112479

Dondé, C., Senn, M., Eche, J., Kallel, L., Saoud, M., & Brunelin, J. (2019). Well-informed but not aware: The P.A.C.T.® psychoeducation program for schizophrenia improves knowledge about, but not insight into, the illness. Asian journal of psychiatry, 46, 15–18. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2019.09.034

Farah, H. (2018). Schizophrenia: An Overview. Asian Journal of Pharmaceutics, 12(2), 77-87. https://doi.org/10.22377/ajp.v12i02.2319

Galderisi, S., Kaiser, S., Bitter, I., Nordentoft, M., Mucci, A., Sabé, M., Giordano, G. M., Nielsen, M. Ø., Glenthøj, L. B., Pezzella, P., Falkai, P., Dollfus, S., & Gaebel, W. (2021). EPA guidance on treatment of negative symptoms in schizophrenia. European Psychiatry, 64(1), e21. https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2021.13

Gundogmus, A. G., Gerretsen, P., Song, J., Erdi Akdag, F., Demirel, C., Kokurcan, A., Orsel, S., Karadag, H., & Ozdel, K. (2023). Insight in schizophrenia is associated with psychoeducation and social support: Testing a new more comprehensive insight tool in Turkish schizophrenia patients. PloS one, 18(7), e0288177. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0288177

Grover, S., Chakrabarti, S., Kulhara, P., & Avasthi, A. (2017). Clinical Practice Guidelines for Management of Schizophrenia. Indian Journal of Psychiatry, 59(Suppl 1), S19-S33. https://doi.org/10.4103/0019-5545.196972

Haji Kassim, K. K., Haji Md Safar, M. S. B., Lupat, A., & Zolkefli, Y. (2021). Mental health nurses' views of ward readmission: A focus group study in Brunei Darussalam. Belitung Nursing Journal, 7(5), 402-408. https://doi.org/10.33546/bnj.1666

Gurusamy, J., Gandhi, S., Damodharan, D., Ganesan, V., & Palaniappan, M. (2018). Exercise, diet and educational interventions for metabolic syndrome in persons with schizophrenia: A systematic review. Asian journal of psychiatry, 36, 73–85. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2018.06.018

Hasan, A. A., & Belkum, C. V. (2019). Psychoeducational Interventions for People With Schizophrenia: Findings From the Systematic Reviews. Issues in Mental Health Nursing, 40(6), 518-534. https://doi.org/10.1080/01612840.2018.1509405

Herrera, S. N., Sarac, C., Phili, A., Gorman, J., Martin, L., Lyallpuri, R., Dobbs, M. F., DeLuca, J. S., Mueser, K. T., Wyka, K. E., Yang, L. H., Landa, Y., & Corcoran, C. M. (2023). Psychoeducation for individuals at clinical high risk for psychosis: A scoping review. Schizophrenia research, 252, 148–158. https://doi.org/10.1016/j.schres.2023.01.008

Chien, W. T., Bressington, D., Yip, A., & Karatzias T. (2017). An international multi-site, randomized controlled trial of a mindfulness-based psychoeducation group programme for people with schizophrenia. Psychological Medicine, 47(12), 2081-2096. https://doi.org/10.1017/S0033291717000526

Chien, W. T., Cheng, H. Y., McMaster, T. W., Yip, A . L. K., Wong, J. C. L. (2019). Effectiveness of a mindfulness-based psychoeducation group programme for early-stage schizophrenia: An 18-month randomised controlled trial. Schizophrenia Research, 212(21), 140-149. https://doi.org/10.1016/j.schres.2019.07.053

Chien, W. T., & Leung, S. F. (2013). A controlled trial of a needs-based, nurse-led psychoeducation programme for Chinese patients with first-onset mental disorders: 6 month follow up. International Journal of Nursing Practice, 19(Suppl 1), 3-13. https://doi.org/10.1111/ijn.12015

Chien, W. T., & Thompson, D. R. (2014). Effects of a mindfulness-based psychoeducation programme for Chinese patients with schizophrenia: 2-year follow-up. The British Journal of Psychiatry, 205(1), 52-59. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.113.134635

Ivezić, S. Š., Sesar, M. A., & Mužinić, L. (2017). Effects of a Group Psychoeducation Program on Self-Stigma, Empowerment and Perceived Discrimination of Persons with Schizophrenia. Psychiatria Danubina, 29(1), 66-73.

Kangasniemi, M., Pakkanen, P., & Korhonen, A. (2015). Professional ethics in nursing: an integrative review. Journal of Advanced Nursing, 71(8), 1744-1757. https://doi.org/10.1111/jan.12619

Keepers, G. A., Fochtmann, L. J., Anzia, J. M., Benjamin, S., Lyness, J. M., Mojtabai, R., Servis, M., Walaszek, A., Buckley, P., Lenzenweger, M. F., Young, A. S., Degenhardt, A., Hong, S. H., & (Systematic Review) (2020). The American Psychiatric Association Practice Guideline for the Treatment of Patients With Schizophrenia. The American Journal of Psychiatry, 177(9), 868-872. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2020.177901

Kizilirmak Tatu, M., & Demir, S. (2021). Effect of Group Psychoeducation on Treatment Adherence, Quality of Life and Well-Being of Patients Diagnosed with Schizophrenia. Issues in Mental Health Nursing, 42(3), 256-266. https://doi.org/10.1080/01612840.2020.1793244

Kumari, S., Joseph, J., & Singh, B. (2023). Nurse-led brief psycho-education on self-stigma among clients with schizophrenia and affective disorders: -Solomon four-group design. Applied nursing research: ANR, 69, 151657. https://doi.org/10.1016/j.apnr.2022.151657

Lam, A. H. Y., Leung, S. F., Lin, J. J., & Chien, W. T. (2020). The Effectiveness of a Mindfulness-Based Psychoeducation Programme for Emotional Regulation in Individuals with Schizophrenia Spectrum Disorders: A Pilot Randomised Controlled Trial. Neuropsychiatric disease and treatment, 12(16), 729-747. https://doi.org/10.2147/NDT.S231877

Lu, E. Y., Cheng, A. S. K., Tsang, H. W. H., Chen, J., Leung, S., Yip, A., Lin, J. J., Lam, Z. V., Zhang, W., Zhao, M., & Ma, N. (2022). Psychoeducation, motivational interviewing, cognitive remediation training, and/or social skills training in combination for psychosocial functioning of patients with schizophrenia spectrum disorders: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Frontiers in Psychiatry, 13, 899840. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.899840

Mansuroğlu, S., & Kutlu, F. Y. (2022). The Transtheoretical Model based psychoeducation's effect on healthy lifestyle behaviours in schizophrenia: A randomized controlled trial. Archives of Psychiatric Nursing, 41, 51-61. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2022.07.018

Maroney M. (2020). An update on current treatment strategies and emerging agents for the management of schizophrenia. The American Journal of Managed Care, 26(Suppl 3), S55-S61. https://doi.org/10.37765/ajmc.2020.43012

Matsuda, M., & Kohno, A. (2016). Effects of the Nursing Psychoeducation Program on the Acceptance of Medication and Condition-Specific Knowledge of Patients with Schizophrenia. Archives of Psychiatric Nursing, 30(5), 581-586. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2016.03.008

Morin, L., & Franck, N. (2017). Rehabilitation Interventions to Promote Recovery from Schizophrenia: A Systematic Review. Frontiers in Psychiatry, 8, 100. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2017.00100

Motlova, L. B., Balon, R., Beresin, E. V., Brenner, A. M., Coverdale, J. H., Guerrero, A. P. S., Louie, A. K., & Roberts, L. W. (2017). Psychoeducation as an Opportunity for Patients, Psychiatrists, and Psychiatric Educators: Why Do We Ignore It? Academic Psychiatry, 41(4), 447-451. https://doi.org/10.1007/s40596-017-0728-y

Ouzzani, M., Hammady, H., Fedorowicz, Z., & Elmagarmid, A. (2016). Rayyan—a web and mobile app for systematic reviews. Systematic Reviews, 5, 210. https://doi.org/10.1186/s13643-016-0384-4

Phan S. V. (2016). Medication adherence in patients with schizophrenia. International journal of psychiatry in medicine, 51(2), 211–219. https://doi.org/10.1177/0091217416636601

Prasko, J., Vrbova, K., Latalova, K., & Mainerova, B. (2011). Psychoeducation for psychotic patients. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc, Czechoslovakia, 155(4), 385–395. https://doi.org/10.5507/bp.2011.008

Rummel-Kluge, C., & Kissling, W. (2008). Psychoeducation for patients with schizophrenia and their families. Expert Review of Neurotherapeutics, 8(7), 1067-1077. https://doi.org/10.1586/14737175.8.7.1067

Sarkhel, S., Singh, O. P., & Arora, M. (2020). Clinical Practice Guidelines for Psychoeducation in Psychiatric Disorders General Principles of Psychoeducation. Indian Journal of Psychiatry, 62(Suppl 2), S319–S323. https://doi.org/10.4103/psychiatry.IndianJPsychiatry_780_19

Steele, D. (2011) Therapeutic Environment in Various Reaement Settings. In Keltner, N. L., Bostrom, C. E., & T. M. Mcguinness (Eds.), Psychiatric Nursing (p. 236). Elsevier Mosby.

Thongsalab, J., Yunibhand, J., & Uthis, P. (2023). Recovery-oriented nursing service for people with schizophrenia in the community: An integrative review. Belitung Nursing Journal, 9(3), 198-208. https://doi.org/10.33546/bnj.2632

Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K. K., Colquhoun, H., Levac, D., Moher, D., Peters, M. D. J., Horsley, T., Weeks, L., Hempel, S., Akl, E. A., Chang, C., McGowan, J., Stewart, L., Hartling, L., Aldcroft, A., Wilson, M. G., Garritty, C., Lewin, S., Godfrey, C. M., Macdonald, M. T., Langlois, E. V., Soares-Weiser, K., Moriarty. J., Clifford, T., Tunçalp, Ö. & Straus, S. E. (2018). PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. Annals of internal medicine, 169(7), 467-473. https://doi.org/10.7326/M18-0850

Vita, A., Gaebel, W., Mucci, A., Sachs, G., Barlati, S., Giordano, G. M., Nibbio, G., Nordentoft, M., Wykes, T., & Galderisi, S. (2022). European Psychiatric Association guidance on treatment of cognitive impairment in schizophrenia. European Psychiatry, 65(1), e57. https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2022.2315

Verma, P. K., Walia, T. S., Chaudhury, S., & Srivastava, S. (2019). Family psychoeducation with caregivers of schizophrenia patients: Impact on perceived quality of life. Industrial Psychiatry Journal, 28(1), 19-23. https://doi.org/10.4103/ipj.ipj_2_19

von Maffei, C., Görges, F., Kissling, W., Schreiber, W., & Rummel-Kluge, C. (2015). Using films as a psychoeducation tool for patients with schizophrenia: a pilot study using a quasi-experimental pre-post design. BMC Psychiatry, 15(93). https://doi.org/10.1186/s12888-015-0481-2

Wang, L. Q., Chien, W. T., Yip, L. K., & Karatzias, T. (2016). A randomized controlled trial of a mindfulness-based intervention program for people with schizophrenia: 6-month follow-up. Neuropsychiatric disease and treatment, 12, 3097-3110. https://doi.org/10.2147/NDT.S123239

Xia, J., Merinder, L. B., & Belgamwar, M. R. (2011). Psychoeducation for schizophrenia. The Cochrane database of systematic reviews, 2011(6), CD002831. https://doi.org/10.1002/14651858.CD002831.pub2

Yılmaz, E., & Kavak, F. (2020). Effects of Mindfulness-Based Psychoeducation on the Internalized Stigmatization Level of Patients With Schizophrenia. Clinical nursing research, 29(7), 496–503. https://doi.org/10.1177/1054773818797871

Zhao, S., Sampson, S., Xia, J., & Jayaram, M. B. (2015). Psychoeducation (brief) for people with serious mental illness. The Cochrane database of systematic reviews, (4), CD010823. https://doi.org/10.1002/14651858.CD010823.pub2

Publikováno

27.06.2024

Jak citovat

Valachovičová, L., & Tomagová, M. (2024). EFEKT PSYCHOEDUKAČNÝCH INTERVENCIÍ POSKYTOVANÝCH SESTRAMI PACIENTOM SO SCHIZOFRÉNIOU: SCOPING REVIEW. Health and Caring, 3(1). https://doi.org/10.46585/hc.2024.1.2532

Číslo

Sekce

Přehledové články
Zaslán 2024-03-12
Přijat 2024-06-11
Publikován 2024-06-27