Zpráva mezinárodního projektu ERASMUS+ „My Operating Room Nurse Coach“

Autoři

  • Jana Škvrňáková Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
  • Jana Wichsová Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií https://orcid.org/0000-0003-1943-1735
  • Magdalena Vojtěchová Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

DOI:

https://doi.org/10.46585/hc.2022.1.2109

Abstrakt

U tohoto formátu příspěvku není požadován

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Jedličková, J. a kol. (2019). Ošetřovatelská perioperační péče. Grada.

WHO, Pacient safety. 2009. Save Lifes Clean Your Hands - Guide to implementation. Geneva: WHO/IER/PSP/2009.02, 2009.

Wichsová, J. (2020). Bezpečnost a etika v perioperační péči. Grada.

Facebook

Jsme jediná česká vysoká škola/fakulta zapojená do mezinárodního projektu MyORCO | Fakulta zdravotnických studií (upce.cz)

Galerie posterů | Fakulta zdravotnických studií (upce.cz)

My Operating Room Nurse Coach

Stahování

Publikováno

29.03.2022

Jak citovat

Škvrňáková, J., Wichsová, J., & Vojtěchová, M. (2022). Zpráva mezinárodního projektu ERASMUS+ „My Operating Room Nurse Coach“ . Health &Amp; Caring, 1(1). https://doi.org/10.46585/hc.2022.1.2109

Číslo

Sekce

Dopis editorům