Faktory ovplyvňujúce hodnotenie kultúry bezpečnosti pacientov v ambulantnej starostlivosti - prierezová štúdia

Autoři

  • Dominika Kohanová Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave https://orcid.org/0000-0003-3396-3519
  • Petra Bartošová Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
  • Katarína Žiaková

DOI:

https://doi.org/10.46585/hc.2023.1.2363

Klíčová slova:

ambulancie, kultúra bezpečnosti, primárna starostlivosť, zdravotnícki pracovníci

Abstrakt

Kultúra bezpečnosti pacientov býva podrobne skúmaná predovšetkým v nemocničnom prostredí. V ambulantnej starostlivosti sa výskumy týkajúce sa kultúry bezpečnosti začali realizovať len nedávno; v Slovenskej republike absentujú. Pre zlepšenie bezpečnosti pacientov je potrebné identifikovať faktory, ktoré ovplyvňujú hodnotenie jej kultúry s cieľom plánovania cielených stratégií. Cieľom štúdie bolo zistiť, aké faktory ovplyvňujú hodnotenie kultúry bezpečnosti pacientov zdravotníckymi pracovníkmi v ambulantnej starostlivosti. Zber údajov bol realizovaný od júna do decembra 2021 pomocou nástroja the Medical Office Survey on Patient Safety Culture. Zdravotnícki pracovníci (N = 147) pracovali vo vybraných všeobecných a špecializovaných ambulantných zariadeniach v dvoch okresoch Žilinského kraja. Údaje boli analyzované v štatistickom programe IBM SPSS vo verzii 25.0 a to pomocou deskriptívnej a inferenčnej štatistiky. Štatisticky signifikantné vzťahy boli potvrdené medzi vybranými dimenziami kultúry bezpečnosti pacientov a vekom, vzdelaním, pracovnou pozíciou, počtom rokov praxe na pracovnej pozícii, počtom nadčasových hodín, počtom vynechaných zmien a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (p ≤ 0,05). Hodnotenie kultúry bezpečnosti pacientov v ambulantných zariadeniach je dôležité, pretože vplyv komponentov kultúry bezpečnosti pacientov a pravidelné vyhodnocovanie faktorov, ktoré ju ovplyvňujú má zásadný význam pre zdravotnícke inštitúcie pri vytváraní stratégií podporujúcich kultúru zaväzujúcu sa poskytovať čo najbezpečnejšiu starostlivosť o pacientov.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Antonakos, I., Souliotis, K., Psaltopoulou, T., Tountas, Y., Papaefstathiou, A., & Kantzanou, M. (2021). Psychometric Properties of the Greek Version of the Medical Office on Patient Safety Culture in Primary Care Settings. Medicines (Basel, Switzerland), 8(8), 42. https://doi.org/10.3390/medicines8080042

Bartoníčková, D., Kalánková, D., Lazarová, B., Bartošová, P., & Žiaková, K. (2022). Prěhled nástrojů k hodnocení kultury bezpečí pacientů v primární péči. Praktický lékař, 102(1), 18-26.

Bodur, S., & Filiz, E. (2009). A survey on patient safety culture in primary healthcare services in Turkey. International journal for quality in health care : journal of the International Society for Quality in Health Care, 21(5), 348–355. https://doi.org/10.1093/intqhc/mzp035

Braithwaite, J., Herkes, J., Ludlow, K., Testa, L., & Lamprell, G. (2017). Association between organisational and workplace cultures, and patient outcomes: systematic review. BMJ open, 7(11), e017708. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-017708

Chen, I. C., & Li, H. H. (2010). Measuring patient safety culture in Taiwan using the Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC). BMC health services research, 10, 152. https://doi.org/10.1186/1472-6963-10-152

de Wet, C., Spence, W., Mash, R., Johnson, P., & Bowie, P. (2010). The development and psychometric evaluation of a safety climate measure for primary care. Quality & safety in health care, 19(6), 578–584. https://doi.org/10.1136/qshc.2008.031062

Desmedt, M., Petrovic, M., Bergs, J., Vandijck, D., Vrijhoef, H., Hellings, J., Vermeir, P., Cool, L., & Dessers, E. (2017). Seen through the patients' eyes: Safety of chronic illness care. International journal for quality in health care : journal of the International Society for Quality in Health Care, 29(7), 916–921. https://doi.org/10.1093/intqhc/mzx137

Famolaro, T., Yount, N., Hare, R., Thornton, S., & Sora, J. (2016). Medical Office Survey on Patient Safety Culture 2016 User Comparative Database Report. Agency for Healthcare Research and Quality.

Famolaro, T., Yount, N., Hare, R., Thornton, S., Fan, L., Bich, R., & Sora, J. (2018). Medical Office Survey on Patient Safety Culture 2018 User Comparative Database Report. Agency for Healthcare Research and Quality.

Freel, L. (2020). Zamestnávanie zdravotníckych pracovníkov: podmienky zamestnávania zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike. Právnická fakulta UK.

Institute of Medicine (2004). Patient Safety: Achieving a New Standard for Care. National Academies Press (US).

Kear, T., & Ulrich, B. (2015). Patient Safety and Patient Safety Culture in Nephrology Nurse Practice Settings: Issues, Solutions, and Best Practices. Nephrology nursing journal : journal of the American Nephrology Nurses' Association, 42(2), 113–123.

Lawati, M., Dennis, S., Short, S. D., & Abdulhadi, N. N. (2018). Patient safety and safety culture in primary health care: a systematic review. BMC family practice, 19(1), 104. https://doi.org/10.1186/s12875-018-0793-7

Najjar, S., Nafouri, N., Vanhaecht, K., & Euwema, M. (2015). The relationship between patient safety culture and adverse events: a study in palestinian hospitals. Safety in Health, 1, 16. DOI: 10.1186/s40886-015-0008

Nieva, V. F., & Sorra, J. (2003). Safety culture assessment: a tool for improving patient safety in healthcare organizations. Quality & safety in health care, 12 Suppl 2(Suppl 2), ii17–ii23. https://doi.org/10.1136/qhc.12.suppl_2.ii17

Onelas, M.D., Pais, D., & Sousa, P. (2016). Patient Safety Culture in Portuguese Primary Healthcare. Quality in Primary Care, 24(5), 214-218. Dostupné z: https://primarycare.imedpub.com/patient-safety-culture-in-portuguese-primary-healthcare.pdf

Pai, S.D., Langendorf, T.F., Soaes Rodrigues, M.C., Romero, M.P., Loo, M.M., & Kolankiewicz, C.B. (2019). Psychometric validation of a tool that assesses safety culture in Primary Care. In: Acta Paulista de Enfermagem, 32(6), 642-650. DOI: 10.1590/1982-0194201900089

Pallant, J. (2007). SPSS survival manual – A step by step guide to data analysis using SPSS for windows. Open University Press.

Panesar, S. S., deSilva, D., Carson-Stevens, A., Cresswell, K. M., Salvilla, S. A., Slight, S. P., Javad, S., Netuveli, G., Larizgoitia, I., Donaldson, L. J., Bates, D. W., & Sheikh, A. (2016). How safe is primary care? A systematic review. BMJ quality & safety, 25(7), 544–553. https://doi.org/10.1136/bmjqs-2015-004178

Raczkiewicz, D., Owoc, J., Krakowiak, J., Rzemek, C., Owoc, A., & Bojar, I. (2019). Patient safety culture in Polish Primary Healthcare Centers. International journal for quality in health care : journal of the International Society for Quality in Health Care, 31(8), G60–G66. https://doi.org/10.1093/intqhc/mzz004

Sammer, C. E., Lykens, K., Singh, K. P., Mains, D. A., & Lackan, N. A. (2010). What is patient safety culture? A review of the literature. Journal of nursing scholarship : an official publication of Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing, 42(2), 156–165. https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.2009.01330.x

Smits, M., Keizer, E., Giesen, P., Deilkås, E., Hofoss, D., & Bondevik, G. T. (2018). Patient safety culture in out-of-hours primary care services in the Netherlands: a cross-sectional survey. Scandinavian journal of primary health care, 36(1), 28–35. https://doi.org/10.1080/02813432.2018.1426150

Sorra, J.S., & Battles, J. (2018). Lessons from the AHRQ Hospital Survey on Patient safety Culture. In: Waterson, P. Patient Safety Culture Theory, Methods and Application. CRC Press.

Stavrianopulos, T. (2012). The Development of Patient Safety Culture. Health Science Journal, 6(2), 201-211. Dostupné z: https://www.itmedicalteam.pl/articles/the-development-of-patient-safety-culture-105599.html

Wang, X., Liu, K., You, L. M., Xiang, J. G., Hu, H. G., Zhang, L. F., Zheng, J., & Zhu, X. W. (2014). The relationship between patient safety culture and adverse events: a questionnaire survey. International journal of nursing studies, 51(8), 1114–1122. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2013.12.007

WHO. World Health Organization. (2015). https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/195709/EMROPUB_2015_EN_1856.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed 15 May 2022)

Webair, H. H., Al-Assani, S. S., Al-Haddad, R. H., Al-Shaeeb, W. H., Bin Selm, M. A., & Alyamani, A. S. (2015). Assessment of patient safety culture in primary care setting, Al-Mukala, Yemen. BMC family practice, 16, 136. https://doi.org/10.1186/s12875-015-0355-1

Publikováno

09.06.2023

Jak citovat

Kohanová, D., Bartošová, P., & Žiaková, K. (2023). Faktory ovplyvňujúce hodnotenie kultúry bezpečnosti pacientov v ambulantnej starostlivosti - prierezová štúdia. Health & Caring, 2(1). https://doi.org/10.46585/hc.2023.1.2363

Číslo

Sekce

Primární výzkum (kvantitativní, kvalitativní, smíšené metody) 
Zaslán 2022-06-17
Přijat 2023-05-17
Publikován 2023-06-09