LASER V LÉČBĚ TINNITU V SOUČASNÉ FYZIOTERAPII – RANDOMIZOVANÁ PILOTNÍ STUDIE

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/hc.2023.2.2510

Klíčová slova:

nízkovýkonný laser, somatosenzorický tinnitus, tinnitus, vysokovýkonný laser

Abstrakt

Úvod: Článek pojednává o tříměsíční aplikaci nízko i vysokovýkonného laseru za účelem léčby tinnnitu, jakožto civilizační choroby. Jedná se o pilotní studii, zaměřenou na zjištění efektivity možné léčby tinnitu v rámci fyzioterapeutických postupů.

Metodologie: Design studie se opírá o experimentální longitudinální prospektivní pilotní studii s cílem ověřit účinnost nízko a vysokovýkonné laserterapie u pacientů trpících somatosenzorickým typem tinnitu. Dvě skupiny probandů (á 9) byly podrobeny vyšetření neurologem, ORL lékařem, fyzioterapeutem a dále byly testovány pomocí dotazníku TSCHQ a THI. Z dotazníkového šetření byla sledována především kvalita života, kvalita sluchu, vnímání hlasitosti tinnitu, úzkost z tinnitu. Po dobu 3 měsíců byl všem probandům aplikován laser, jedné skupině HILT, druhé LPL, a to v jasně popsaných polohách a parametrech použitých přístrojů. Studie byla sepsána v souladu s checklisem CONSORT.

Výsledky: Porovnání průměrných hodnot dotazníkových šetření pomocí THI i TSCHQ dotazníků před a po intervenci poukazují na pozitivní efekt léčby tinnitu jak pomocí HILT, tak LPL, i přes značnou limitaci práce, kterou je nízký počet probandů.

Závěr: Te-rapeutický přínos HILT i LPL je patrný, avšak spíše hodnotitelný jako terapeutický trend. Statistická analýza poukazuje na pozitivní vliv LPL na zlepšení sluchu a na snížení subjektivně vnímané hlasitosti tinnitu při použití HILT. LPL vliv na snížení vnímané hlasitosti tinnitu neprokázal.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Abtahi, H., Berjis, N., Malekpour, A., Okhovat, A., & Okhovat, H. (2011). Low-level laser for treatment of tinnitus: a self-controlled clinical trial. Journal of Research in Medical Sciences, 16(1), 33–38. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3063436/

Akcaboy, C., Demirkol, M., Demirkol, N., Sari, F., & Usumez, A. (2017). Efficacy of Low-Level Laser Therapy in Subjective Tinnitus Patients with Temporomandibular Disorders. Photomedicine and Laser Surgery, 35(8), 427–431. http://doi:10.1089/pho.2016.4240

Akeroyd, M., A., Biswas, R., Gallus, S., Hall, D., A., Lugo, A., & Schlee, W. (2021). Tinnitus prevalence in Europe: a multi-country cross-sectional population study. The Lancet Regional Health – Europe. 12, 100250. http://doi:10.1016/j.lanepe.2021.100250

Algieri, G. M. A., Arangio, P., Cascone, P., Leonardi, A., Paolo, C. D., & Velone, V. (2017). Tinnitus in Temporomandibular Joint Disorders: Is it a Specific Somatosensory Tinnitus Subtype? The International Tinnitus Journal, 20(2), 83-87. http://doi:10.5935/0946-5448.20160016

Alian, W. A., Bance, M., Gerland, P., Makki, F. M., Savage, J., & Wijhe, R. G. (2013). Effects of tensor tympani muscle contraction on the middle ear and markers of a contracted muscle. The Laryngoscope, 123(4), 1021–1027. http://doi:10.1002/lary.23711

Baguley, D., Hall, D., & McFerran, D. (2013). Tinnitus. The Lancet, 382(9904). 1600–1607.

http://doi:10.1016/S0140-6736(13)60142-7

BTL-6000 High intensity laser 10W – BTL terapeutická encyklopedie (2019). BeutyLine. 53.

Dobel, Ch., Hesse, G., Kratzsch, V., Lahmann, C., Mazurek, B., & Sattel, H. (2022). Chronic tinnitus. Deutsches Ärzteblatt international, 119(13), 219-225. http://doi:10.3238/arztebl.m2022.0135

Eichhammer, P., Hajak G., Kleinjung, T., Kreutzer, A., Langguth, B., Maenner, P., Marienhagen, J., & Sand, P. (2006). The impact of auditory cortex activity on characterizing and treating patients with chronic tinnitus-first results from a PET study, Acta oto-laryngologica. Supplementum, 556, 84–88. http://doi: 10.1080/03655230600895317

Farská, T. (2023). Komparativní studie využití vysokovýkonné a nízkovýkonné laseroterapie při léčbě tinnitu. Diplomová práce. FTVS UK, digitální repozitář Univerzity Karlovy. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/180937

Gos, E., Sagan, A., Skarzynski, P. H., & Skarzynski, H. (2020). Improved measurement of tinnitus severity: Study of the dimensionality and reliability of the Tinnitus Handicap Inventory. PLOS ONE, 15(8), e0237778. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0237778

Hajak, G., Kleinjung, T., Kreuzer, P., Landgrebe, M., Langguth, B., Manner, P., Marienhagen, J., Poeppl, T. B., Schecklmann, M., & Wack, D. S. (2013). Neural correlates of tinnitus duration and Distress: A positron emission tomography study, Human Brain Mapping, 34(1), 233–240. https://doi.org/10.1002/hbm.21426

Hanh A. (2015). Otoneurologie a tinitologie (2., doplněné vydání). Grada Publishing.

Huang Ch., Chang Ch., Chen, Ch., & Cheng, Y. (2020). Efficacy of Low-Level Laser Therapy for Tinnitus: A Systematic Review with Meta-Analysis and Trial Sequential Analysis. Brain Sciences, 10(12), 931. http://doi:10.3390/brainsci10120931

Kanzaki, S., Kojima, T., Ogawa, K., & Oishi, N. (2017). Clinical characteristics of patients with tinnitus evaluated with the Tinnitus Sample Case History Questionnaire in Japan: A case series. PLOS ONE, 12(8). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180609

Mahmoudian, S., Mohsen, S., Pourbakht, A., & Talbian, S. (2019). Correlation Analysis of the Tinnitus Handicap Inventory and Distress Network in Chronic Tinnitus: An EEG Study. Basic and Clinical Neuroscience Journal,10(5), 499–514. http://doi:10.32598/bcn.9.10.215

Stahování

Publikováno

27.06.2024

Jak citovat

Malá, J. (2024). LASER V LÉČBĚ TINNITU V SOUČASNÉ FYZIOTERAPII – RANDOMIZOVANÁ PILOTNÍ STUDIE . Health and Caring, 3(1). https://doi.org/10.46585/hc.2023.2.2510

Číslo

Sekce

Primární výzkum (kvantitativní, kvalitativní, smíšené metody) 
Zaslán 2023-11-29
Přijat 2024-02-13
Publikován 2024-06-27