Hodnotenie vzdelávacieho prostredia s využitím hodnotiaceho nástroja DREEM – spoločný projekt FZO PU v Prešove a FZS UJEP Ústí nad Labem

Autoři

  • Ľubomíra Lizáková Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove
  • Ivana Lamková Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

DOI:

https://doi.org/10.46585/hc.2022.1.1775

Klíčová slova:

DREEM, Hodnotenie, Nelekárske študijné odbory, Vzdelávacie prostredie

Abstrakt

Vzdelávacie prostredie, s ktorým sa študenti stretávajú, má vplyv na spokojnosť s priebehom štúdia, vnímanú pohodu, ašpirácie a akademické výsledky. Hodnotenie vnímania vzdelávacieho prostredia študentmi v nelekárskych študijných programoch pomocou vhodných nástrojov je preto dôležité a potrebné. Cieľ: Cieľom tejto štúdie bolo zistiť, ako študenti vnímali vzdelávaciu klímu pomocou Dundee Ready Education Environment Measure (DREEM) a porovnať zistenia získané na dvoch univerzitách na Slovensku (FZO PU Prešov) a v Českej republike (FZS UJEP Ústí nad Labem). Metóda: DREEM bol v 1., 2. a 3. ročníku štúdia v roku 2018 až 2019 distribuovaný celkovo 742 študentom. Výsledky: Celkové skóre dotazníka DREEM pre FZO PU Prešov bol 123,15±16,6 (z 200), čo je 62 % z maximálneho možného skóre a celkové skóre dotazníka DREEM pre FZS Ústi nad Labem bolo 126,57±20,6 (z 200), čo je 63 % z maximálneho možného skóre. Medzi Slovenskou republikou a Českou republikou neboli signifikantné rozdiely vo vnímaní vzdelávacieho prostredia študentmi. Vnímanie bolo podobné u študentov v každej krajine. Záver: Štúdia pomohla identifikovať určité problémy, ktoré si vyžadujú ďalšie skúmanie, ako napríklad systém podpory pre študentov, ktorí sú stresovaní, primeraná sociálna a akademická podpora pre študentov nelekárskych odborov, efektívne duševné zdravie a poradenský program.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Akdeniz, M., Kavukcu, E., & Ilhanlı, N. (2019). DREEM in primary care: students’ perspectives on educational environment of family medicine internship in primary care centres: experiences at Akdeniz University Faculty of Medicine in Turkey. Postgraduate medicine, 131(6), 397 - 404. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00325481.2019.1637759?journalCode=ipgm20

Al Ayed, I. H., & Sheik, S. A. (2008). Assessment of the educational environment at the College of Medicine of King Saud University, Riyadh. EMHJ-Eastern Mediterranean Health Journal, 14 (4), 953-959. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/117514/14_4_2008_0953_0959.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Aghamolaei, T., & Fazel, I. (2010). Medical students' perceptions of the educational environment at an Iranian Medical Sciences University. BMC medical education, 10(1), 87. https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6920-10-87

Arzuman, H., Al-Mahmood, A. K., Islam, S., Afrin, S. F., Khan, S. A., & Schofield, S. J. (2016). Students perception of learning environment: A Base Line Study for identifying areas of concern at a Private Medical College, Bangladesh. Bangladesh Journal of Medical Science, 15(2), 234-242. https://www.banglajol.info/index.php/BJMS/article/view/28793

Arzuman, H., Maziz, M. N. H., Elsersi, M. M., Islam, M. N., Kumar, S. S., Jainuri, M. D. B. M., & Khan, S. A. (2017). Preclinical medical students perception about their educational environment based on DREEM at a Private University, Malaysia. Bangladesh Journal of Medical Science, 16(4), 496-504. https://pdfs.semanticscholar.org/bbe9/c3088c357cf97068520511893d69fedc5edb.pdf?_ga=2.184463525.2054775998.1628695684-127806568.1584694909

Bakhshialiabad, H., Bakhshi G., Hashemi Z., Bakhshi A., & Abazari F. (2019) Improving students’ learning environment by DREEM: an educational experiment in an Iranian medical sciences university (2011–2016). BMC Medical Education (19). 213 - 218 https://doi.org/10.1186/s12909-019-1839-9

Blaško M. (2008). Úvod do modernej didaktiky. Katedra inžinierskej pedagogiky Technickej univerzity. 91 s. ISBN 978-80-8073-973-7.

Brown, T., Williams, B., & Lynch, M. (2011). The Australian DREEM: evaluating student perceptions of academic learning environments within eight health science courses. International Journal of Medical Education. (2), 94-101 https://www.ijme.net/archive/2/evaluating-student-perceptions-of-learning-environments-using-dreem.pdf

Dunne, F., McAleer, S., & Roff, S. (2006). Assessment of the undergraduate medical education environment in a large UK medical school. Health Education Journal, 65(2), 149-158. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.901.1235&rep=rep1&type=pdf

Edgren G.. Haffling A. C., Jakobsson, U. McAleer S., & Danielsen N. (2010). Comparing the educational environment (as measured by DEEM) attwo deferent stagesof curriculum reform. Med Teach 32(6), 233-238. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20515368

Genn J. 2001. AMEE Medical Education Guide No 23 (Part 2):Curriculum, environment, climate, quality and change in medical education: A unifying perspective. Med Teach 6(23), 445–454. https://doi.org/10.1080/01421590120063330

Hamid, B., Faroukh, A., & Mohammadhosein, B. (2013). Nursing students' perceptions of their educational environment based on DREEM model in an Iranian university. The Malaysian journal of medical sciences: MJMS, 20(4), 56. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3773353/

Hammond, S. M., O'Rourke, M., Kelly, M., Bennett, D., & O'Flynn, S. (2012). A psychometric appraisal of the DREEM. BMC medical education, 12(1), 21 - 27. https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6920-12-2

Jiffry, M. T. M., McAleer, S., Fernando, S., & Marasinghe, R. B. (2005). Using the DREEM questionnaire to gather baseline information on an evolving medical school in Sri Lanka. Medical teacher, 27(4), 348-352. https://doi.org/10.1080/01421590500151005

KarimM. J., Al-Halabi B., Marway Y. & at al. (2015). The educational environment of the undegraduate mediacal curiculum at Kuwait University. In: Med. Educ. Pract. 7(6), 297-303. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25897273/

Lizzio A., Wilson K., & Simons R. (2002). University students’ perceptions of the learning environment and academic outcomes: Implications for theory and practice. Stud Higher Educ (27), 27–50. https://doi.org/10.1080/03075070120099359

Lokuhetty M. Warnakulasuriya P. S., & Ranawakaarachchige I.R. (2010). Students' perception of the educational environment in a Medical Faculty with an innovative curriculum in Sri Lanka. In: South‐East Asian Journal of Medical Education. 41. http://seajme.md.chula.ac.th/articleVol4No1/OR1_Menaka%20Lokuhetty.pdf

Pai, P. G., Menezes, V., Srikanth, A. M. S., & Shenoy, J. P. (2014). Medical students’ perception of their educational environment. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR, 8(1), 103-109. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3939516/

Palomo-López, P., Becerro-de-Bengoa-Vallejo, R., Calvo-Lobo, C., Tovaruela-Carrión, N., Rodríguez-Sanz, D., Losa-Iglesias, M. E., & López-López, D. (2018). Student perceptions of the education environment in a Spanish medical podiatry school. Journal of foot and ankle research, 11(1), 14. https://jfootankleres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13047-018-0252-7

Park, K. H., Park, J. H., Kim, S., Rhee, J., Kim, J. H., Ahn, Y. J., Han, J. J., & Suh, D. J. (2015). Students' perception of the educational environment of medical schools in Korea: findings from a nationwide survey. Korean journal of medical education, 27(2), 117-130. https://www.kjme.kr/journal/view.php?doi=10.3946/kjme.2015.27.2.117

Pierre R.B., Branday J.M., & Pottinger A. et al. (2010). Students' Perception of the 'Educational Climate' at the Faculty of Medical Sciences, The University of the West Indies, Jamaica. In: The West Indian Medical Journal. 59, 45-49. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20931913/

Riquelme, A., Oporto, M., Oporto, J., Méndez, J. I., Viviani, P., Salech, F., Chianale, J., Moreno, R., & Sanchez, I. (2009). Measuring students' perceptions of the educational climate of the new curriculum at the pontificia universidad catσlica de chile: Performance of the spanish translation of the Dundee Ready Education Environment Measure (DREEM). Education for health, 22(1), 112 - 116. https://www.educationforhealth.net/article.asp?issn=1357-6283;year=2009;volume=22;issue=1;spage=112;epage=112;aulast=Riquelme

Roff S, McAleer S, Harden RM, Al-Qahtani M, Ahmed AU, Deza H. & et al. (1997). Development and validation of the Dundee Ready Education Environment Measure (DREEM). Med Teach (19), 295-99. https://doi.org/10.3109/01421599709034208

Roff S., McAller S., Ifere O.S. & et al. (2001). A global diagnostic tool for measuring educational environment: comparing Nigeria and Nepal, In: Medical Teacher. 23(4) 378-382. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01421590120043080

Roff, S. (2005). The Dundee Ready Educational Environment Measure (DREEM) - a generic instrument for measuring students’ perceptions of undergraduate health professions curricula. Medical teacher, 27(4), 322-325. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01421590500151054

Sayed H.Y., & El-Sayed N.G. (2012). Students' perceptions of the educational environment of the nursing program in Faculty of Applied Medical Sciences at Umm Al Qura University, KSA. In: Journal of American Science 8(4), 69-75. https://www.010_8164am0804_69_75.pdf (jofamericanscience.org)

Shrestha E., Mehta R.S., Mandal G. & et al. (2019). Perception of the learning environment among the students in a nursing college in Eastern Nepal. BMC Medical Education. (19), 212 – 217. https://link.springer.com/ /article/10.1186/s12909-019-1835-0#Tab3

Sunkad, M. A., Javali, S., Shivapur, Y., & Wantamutte, A. (2015). Health sciences students’ perception of the educational environment of KLE University, India as measured with the Dundee Ready Educational Environment Measure (DREEM). Journal of Educational Evaluation for Health Professions, 12 (37), 65 – 69. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4536364/

Tontus H. Ö. (2010). DREEM; dreams of the educational environment as its efect on education result of 11 Medical Faculty of Turkey. Journal of Experimental and Clinical medicine. 6(27), 101-108 https://www.academia.edu/889262/DREEM_dreams_of_the_educational_environment_as_its_effect_on_education_result_of_11_Medical_Faculties_of_Turkey

Varma, R., Tiyagi, E., & Gupta, J. K. (2005). Determining the quality of educational climate across multiple undergraduate teaching sites using the DREEM inventory. BMC medical education, 5(1), 8. https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6920-5-8

Vaughan B., Carter A., Macfarlane Ch., & Morrison T. (2014). The DREEM, part 1: measurement of the educational environment in an osteopathy teaching program. BMC Med Educ 14, 99 (2014). https://doi.org/10.1186/1472-6920-14-99

Wang, J., Zang, S., & Shan, T. (2009). Dundee ready education environment measure: psychometric testing with Chinese nursing students. Journal of advanced nursing, 65(12), 2701-2709. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19941551/

Yusoff, M. S. B., Ja'afar, R., Arzuman, H., Arifin, W. N., Pa, M., & Najib, M. (2013). Perceptions of medical students regarding educational climate at different phases of medical training in a Malaysian medical school. Education in Medicine Journal, 5(3), 30 – 41. https://eduimed.usm.my/EIMJ20130503/EIMJ20130503_04.pdf

Stahování

Publikováno

29.03.2022

Jak citovat

Lizáková, Ľubomíra, & Lamková, I. (2022). Hodnotenie vzdelávacieho prostredia s využitím hodnotiaceho nástroja DREEM – spoločný projekt FZO PU v Prešove a FZS UJEP Ústí nad Labem. Health &Amp; Caring, 1(1). https://doi.org/10.46585/hc.2022.1.1775

Číslo

Sekce

Primární výzkum (kvantitativní, kvalitativní, smíšené metody)