Vol 1 No 2 (2022)

Publikováno: 30.09.2022

Primární výzkum (kvantitativní, kvalitativní, smíšené metody)